Експериментальна оцінка мікроклімату приміщення, що опалюється комбінованим використанням електричного випромінювача та секційного опалювального приладу

Ескіз

Дата

2019

Автори

Приймак, Олександр
Вєселвський, Мацєй
Очеретянко, Микита

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

При проектуванні систем опалення необхідно приділяти значну увагу мікроклімату, що буде забезпечуватися при функціонуванні таких систем. Для оцінки мікроклімату у приміщенні зазвичай використовують шість основних умов теплового комфорту, а саме: температуру, відносну вологість та швидкість руху повітря; радіаційну температуру огороджень; рівень фізичної активності людей, що знаходяться всередині приміщення та термічний опір одягу, в який вони одягнені. Всі вище перераховані умови теплового комфорту слід розглядати не як окремо взяті, а як цілісну систему, що динамічно змінюється та є чутлива до багатьох факторів, але насамперед до розміщення опалювальних приладів, їх температурного режиму та способу передачі теплової енергії. В даній роботі приведені результати експериментальних досліджень мікроклімату приміщення, що опалюється за допомогою комбінації двох опалювальних приладів: водяного секційного радіатора централізованої системи опалення та електричного інфрачервоного обігрівача. Температура повітря в кімнаті, що опалюється вимірюються за допомогою термопар в дев'ятьох точках що знаходяться по центру кімнати на висоті 0,5; 1,5 та 2,5 м відповідно. Для врахуваннярадіаційної температури в геометричних центрах всіх стін, підлоги та стелі також були встановлені термопари.

Опис

Ключові слова

кафедра теплотехніки, комбіновані системи опалення, інфрачервоний обігрівач, експериментальне дослідження, радіаційний теплообмін, мікроклімат приміщень, combined heating systems, infrared heater, experimental research, radiation heat exchange, indoor microclimate

Бібліографічний опис

Приймак О. Експериментальна оцінка мікроклімату приміщення, що опалюється комбінованим використанням електричного випромінювача та секційного опалювального приладу / О. Приймак, М. Вєселвський, М. Очеретянко // Енергоефетивність в будівництві та архітектурі : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 13. - С. 14 - 21. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset