До питання про охорону пам'яток архітектури на Волині у 1920-30-х роках в контексті збереження національної ідентичності

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
в статті розглянуті засади організації пам’яткоохоронної роботи в Другій Речі Посполитій, які реалізовувались, в тому числі на Волині, шляхом інвентаризації, реставрації та відновлення найважливіших пам’яток архітектури. З’ясовано, що основною мотивацією реставраційних робіт було, насамперед, збереження об’єктів, що втілювали національні риси польської архітектури.
Опис
Ключові слова
пам’ятка архітектури, охорона, реставрація, реновація, національна ідентичність, міжвоєнний період, Волинь
Бібліографічний опис
Михайлишин О. Л. До питання про охорону пам'яток архітектури на Волині у 1920-30-х роках в контексті збереження національної ідентичності / О. Л. Михайлишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 149-159. - Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання