До питання про охорону пам'яток архітектури на Волині у 1920-30-х роках в контексті збереження національної ідентичності

Ескіз

Дата

2010

Автори

Михайлишин, О. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

в статті розглянуті засади організації пам’яткоохоронної роботи в Другій Речі Посполитій, які реалізовувались, в тому числі на Волині, шляхом інвентаризації, реставрації та відновлення найважливіших пам’яток архітектури. З’ясовано, що основною мотивацією реставраційних робіт було, насамперед, збереження об’єктів, що втілювали національні риси польської архітектури.

Опис

Ключові слова

пам’ятка архітектури, охорона, реставрація, реновація, національна ідентичність, міжвоєнний період, Волинь

Бібліографічний опис

Михайлишин О. Л. До питання про охорону пам'яток архітектури на Волині у 1920-30-х роках в контексті збереження національної ідентичності / О. Л. Михайлишин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 149-159. - Бібліогр. : 21 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced