Композиційні та езотеричні особливості лінії партеру історичного міського середовища

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто елементи лінії партеру забудови Києва кінця Х1Хпочатку ХХ ст., включення простору в периметральну забудову, запропоновано класифікацію архітектурно-декоративної пластики фасадів, принципи збереження своєрідності забудови історичного центру Києва.
Опис
Ключові слова
периметральна забудова Києва кінця Х1Х-початку ХХ ст., фасади, лінія партеру, класифікація архітектурно-декоративної пластики
Бібліографічний опис
Сідорова О. І. Композиційні та езотеричні особливості лінії партеру історичного міського середовища / О. І. Сідорова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 36. - С. 226 - 235. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання