Вплив конструктивних особливостей енергетичної палі на її ефективність

Ескіз

Дата

2018

Автори

Приймак, О. В.
Пасічник, П. О.
Кузицький, І. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Важливим напрямком енергозбереження є використання енергоефективних систем теплопостачання. Такими системами є системи з тепловими насосами для утилізації низькопотенціальної теплоти верхніх шарів земної кори. Актуальною науковою задачею є розвиток конструкцій теплових насосів для підвищення їх ефективності. Розповсюдження набувають теплові насоси на основі вертикальних грунтових теплообмінників, при цьому перспективним є виконання цих теплообмінників у вигляді будівельних паль, так званих, енергетичних паль. При проектуванні теплових насосів на основі енергетичних паль надзвичайно важливим є питання їх взаємовпливу, оскільки конструктив і несуча здатність встановлює певні границі рознесення фундаментних паль. В статті розглянуті системи теплопостачання з грунтовим тепловим насосом, у якого як випарник використано будівельні фундаментні палі, так звані, енергетичні палі. Проаналізовано відомі дослідження щодо конструктивних особливостей енергетичних паль та їх вплив на енергетичні показники теплових насосів. Встановлено, що найменш дослідженою областю в даній сфері являється методика інженерного розрахунку енергетичних паль, а саме взаємний вплив енергетичних паль одна на одну, тобто мінімально допустиму відстань між фундаментними енергетичними палями. Для масового впровадження енергетичних паль в новому будівництві необхідна коректна науково обгрунтована методика вибору оптимального конструктиву фундаментних енергетичних паль.

Опис

Ключові слова

кафедра теплотехніки, енергетична паля, грунтовий тепловий насос, геотермальна енергія, енергетична ефективніст, энергетическая свая, грунтовой тепловой насос, геотермальная энергия, энергетическая эффективность, energy pile, soil heat pump, geothermal energy, energy efficiency

Бібліографічний опис

Приймак О. В. Вплив конструктивних особливостей енергетичної палі на її ефективність / О. В. Приймак, П. О. Пасічник, І. Т. Кузицький // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ, 2018. - Вип. 25. - С. 31-36. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced