Метод нечіткого визначення границь повної керованості гідро- приводу будівельних машин за рахунок власних ресурсів в умовах його планового розвитку

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто проблему ймовірносного підходу для розв'язку задачі визначення границь повної керованості гідроприводу будівельних машин за рахунок власних ресурсів. Для її вирішення запропоновано метод, який на основі правил нечітких параметрів для будь-якого T - го часу функціонування приводу дозволяє визначити «довжину» інтервалу його повного керування за рахунок власних ресурсів на T+ tt-му часовому проміжку його планового розвитку. Наведено приклад нечіткого логічного виведення «довжини» інтервалу, на основі якого зроблено висновок щодо можливостей повної керованості приводу.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, керованість, гідропривід, інтервал, будівельні машини, часовий проміжок, control, hydraulic, spacing, construction machines, the time period
Бібліографічний опис
Пелевін Л. Є. Метод нечіткого визначення границь повної керованості гідро- приводу будівельних машин за рахунок власних ресурсів в умовах його планового розвитку / Л. Є. Пелевін, М. Карпенко, В. Чемерис // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 86. – С. 27 - 33. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання