Просторовий синтаксис як інструмент дослідження структури та конфігурації громадського простору

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представляє теорію просторового синтаксису, яка є ключовим інструментом для розуміння просторової організації громадського простору та його конфігурації. Просторові рішення є визначальними чинниками, що впливають на поведінкові характеристики людей, які використовують громадський простір. Автор прослідковує застосування просторового синтаксису як інструменту вибору проектного рішення реконструкції Трафальгарської площі в Лондоні
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, просторовий синтаксис, громадський простір, Трафальгарська площа, пространственный синтаксис, общественное пространство, Трафальгарская площадь, space syntax, public space, Trafalgar square
Бібліографічний опис
Олійник О. П. Просторовий синтаксис як інструмент дослідження структури та конфігурації громадського простору / О. П. Олійник // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 195 - 204. – Бібліогр. : 21 назва.
Зібрання