Виявлення ознак впливовості конструктивізму в сучасній архітектурі м. Києва

Ескіз

Дата

2015

Автори

Сингаєвська, М. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі візуального співставлення та методом «золотого перетину» в статті зроблена спроба порівняння історичних взірців авангарду і сучасних окремо взятих суспільно-громадських та адміністративних будівель м. Києва на предмет виявлення в останніх елементів впливу рис конструктивізму

Опис

Ключові слова

каф. містобудування, «золотий перетин», пропорціонування, геометричні форми, співвідношення, конструктивізм, сучасна архітектура, вплив, гармонія

Бібліографічний опис

Сингаєвська М. А. Виявлення ознак впливовості конструктивізму в сучасній архітектурі м. Києва / М. А. Сингаєвська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 41. - С. 199-202. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset