Актуальна монографія "Міста та епохи"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Шулик, В. В.
Габрель, М. М.
Чередніченко, П. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
зроблено огляд змісту монографії Плешкановської А.М. та Савченко О.Д. «Міста та епохи», яка присвячена опису історико-містобудівних процесів починаючи з перших цивілізаційних епох і до сучасних процесів і тенденцій в контексті демографічних, економічних та політичних змін розглянутих регіонів
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, монографія, "Місто та епоха", історико-містобудівні процеси
Бібліографічний опис
Шулик В. В. Актуальна монографія "Міста та епохи" / В. В. Шулик, М. М. Габрель, П. П. Чередніченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 29. - С. 304-306. - Бібліогр. : 1 назва.
Зібрання