Підводна урбаністика: питання та відповіді сучасності

Ескіз

Дата

2016

Автори

Рубан, Людмила

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена причинам виникнення зацікавленості підводною урбаністикою та відповідям на питання сучасності міжнародною архітектурно-будівельною та інженерною думкою. В роботі вода розглянута як середовище існування людини в її трьох можливих агрегатних станах - як рідини, криги та пари. Головна увага приділена морським екосистемам та їх можливому подальшому освоєнню у XXI столітті. Також розглянуто проживання в умовах вічної мерзлоти, де вода існує в своєму твердому стані в якості криги та снігу. Та виявлені напрями використання пароподібного стану води в сучасній архітектурі та мистецтві. Розглянуто ключові пропозиції щодо можливого планування підводних та надводних поселень, проведено аналіз міжнародного проектного досвіду за останні п’ять років, систематизовано науково-проектний матеріал, запропоновано класифікацію поселень на воді тощо. Проведений аналіз міжнародного досвіду проектування нових міст у водному середовищі висвітлює нові підходи та сучасні інженернотехнологічні рішення, розкриваючи потенціал морських екосистем для майбутнього освоєння.

Опис

Ключові слова

кафедра ландшафтної архітектури, підводна урбаністика,, морські екосистеми,, місто на воді,, три фізичні стани води:, лід,, рідина,, пара;, території вічної мерзлоти,, стійкий розвиток.

Бібліографічний опис

Рубан Л. Підводна урбаністика : питання та відповіді сучасності / Л. Рубан // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. – Київ : Ліра-К, - 2016. - №3. - С. 55-65. - Бібліогр. :22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced