Аеродром як один із містобудівних факторів формування соціально-економічного ядра населеного пункту

Ескіз

Дата

2010

Автори

Васильцова, Т. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Тенденції соціально-економічного розвитку міста визначаються на основі динаміки: населення та економічної бази, до складу якої входить така сфера обслуговування як зовнішній транспорт. Із ряду видів зовнішнього транспорту найшвидшим та найпрестижним являється авіаційний. Населені пункти соціально та економічно залежні від напрямку спеціалізації зовнішнього транспорту, який може диктувати умови та особливості організації виробничої сфери, обслуговування, а також визначати прошарок суспільства, спроможного користуватись ним.

Опис

Ключові слова

аеродром, транспорт зовнішній, потенціал соціально-економічний, населений пункт

Бібліографічний опис

Васильцова Т. О. Аеродром як один із містобудівних факторів формування соціально-економічного ядра населеного пункту / Т. О. Васильцова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 200-204. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced