Образ Успенського собору в давньоруській літературі

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена дослідженню Успенського собору на основі давньоруських легенд і літературних джерел. Показано, як образ об’єкта архітектури водночас стає витоком літературного твору, в результаті чого чіткий архітектурний опис замінюється емоційною літературною характеристикою. В літературному творі акценти зміщено від самого об’єкту архітектури в бік емоційного опису процесу будівництва і характерів діючих осіб
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, література, об’єкт архітектури, Успенський собор
Бібліографічний опис
Орленко М. Образ Успенського собору в давньоруській літературі / М. Орленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 44. - С. 64 - 69. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання