Комплексная модель «сооружение – свайный фундамент» для оценки сейсмостойкости многоэтажных зданий

Ескіз

Дата

2016

Автори

Дорофеев, В. С.
Сорока, Н. Н.
Егупов, К. В.
Егупов, В. К.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДП НДІБК

Анотація

У статті розглянуті питання створення і верифікації моделей будівель, сейсмічних дій при проектуванні і експлуатації відповідальних споруд. The questions of creation and verification of models of buildings, seismic influences at planning and exploitations of responsible buildings are considered in the article.

Опис

Ключові слова

модель здания, сейсмические воздействия, сейсмоизоляция

Бібліографічний опис

Комплексная модель «сооружение – свайный фундамент» для оценки сейсмостойкости многоэтажных зданий / В. С. Дорофеев, Н. Н. Сорока, К. В. Егупов, В. К. Егупов // Будівельні конструкції : міжвідомчий наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 44 - 54. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced