Энергосбережение в строительстве - от научных разработок до энергосберегающих конструкций и технологий

Анотація
В роботі наводяться результати багаторічних досліджень зовнішніх огороджуючи конструкцій житлових будинків з різними типами утеплення, методи розрахунків, результати лабораторних та натурних випробувань. Показано удосконалення теплоізоляційних якостей зовнішніх огороджуючих конструкцій "теплих" житлових будинків серії 111-161, збудованих ДБК-3 в м. Києві, які відповідають вимогам нині діючого ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкція будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель". Основні положення роботи широко впроваджено на об’єктах будівництва ВАТ "ДБК-3" АТ ХК Київміськбуд в житлових будинках.
Опис
Ключові слова
энергосбережение в строительстве, конструкции энергосберегающие, технологии
Бібліографічний опис
Энергосбережение в строительстве - от научных разработок до энергосберегающих конструкций и технологий / В. Г. Прокопов, Н .М. Фиалко, Л. Ф. Черных // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 3. - С. 15-22. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання