Напрям розвитку висотної основи України

Ескіз

Дата

2015

Автори

Кучер, О. В.
Старовєров, В. С.
Акчуріна, Г. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Відзначено, що національна система висот повинна бути узгодженою з Європейськими стандартами. Європейська вертикальна референцна система EVRS (European Vertical Reference System) узгоджена з світовою референцною системою висот IVRS (International Vertical Reference System). Розглянуті умови встановлення національної системи висот. Зроблено акцент на подальшому використанні Балтійської системи висот, але наповненої сучасним змістом. З’ясовано, що місцеположення будь-якої точки може бути описано за допомогою координат однозначно тільки тоді, коли референцна система, з якою ці координати зв’язані, буде повністю визначеною.

Опис

Ключові слова

кафедра інженерної геодезії, вертикальна референцна система, вихідний пункт нівелювання, Балтійська система висот, vertical reference system, the starting point leveling, Baltic system heights

Бібліографічний опис

Кучер О. В. Напрям розвитку висотної основи України / О. В. Кучер, В. С. Старовєров, Г. С. Акчуріна // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 57. - С. 236-240. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset