Параметри робочого процесу активних ґрунторозробних робочих органів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Автори
Фомін, А. В.
Костенюк, О. О.
Боковня, І. М.
Тетерятник, О. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуті залежності геометричних і кінематичних параметрів робочого процесу активних ґрунторозробних робочих органів незалежної активізації. Враховано вплив кінематичних параметрів різальних елементів пірамідальної форми на геометричні параметри процесу різання а також характеристики робочого середовища та фізику процесу взаємодії ножів з ґрунтом. Отримані формули для розрахунку силових параметрів даних робочих органів і потужності на руйнування робочого середовища в умовах швидкісного прикладання навантаження.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, залежна та незалежна активізація, різальний елемент пірамідальної форми, швидкісне руйнування, хвилі деформацій
Бібліографічний опис
Параметри робочого процесу активних ґрунторозробних робочих органів / А. В. Фомін, О. О. Костенюк, О. А. Тетерятник, І. М. Боковня // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. К. Сукач. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 73. - С. 78 - 82. - Бiблiогр. : 3 назви.
Зібрання