Архітектура шкільних комплексів в забудові історичного Києва

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядаються питання виразності архітектури шкільних комплексів в структурі міста та способів реконструкції шкільних будівель для створення адаптованої архітектури
Опис
Ключові слова
каф. основ архітектури і арх. проектування, Київ, міське середовище, реконструкція, гнучка архітектура, шкільна будівля
Бібліографічний опис
Пивоваренко О. В. Архітектура шкільних комплексів в забудові історичного Києва / О. В. Пивоваренко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 41. - С. 180-184. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання