Дослідження точності геодезичних спостережень стану магистрального газопроводу на основі визначення напружено-деформованого стану при спільних деформаціях розтягу – стиснення та прогину його осі

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто і проаналізовано загальний порядок визначення напружено деформованого стану магістральних газопроводів при різній висоті засипки ґрунту та експлуатаційних напружень. Запропоновано рекомендації щодо обґрунтування точності виконання інженерно-геодезичних робіт при проведені моніторингу газопроводів на стадії їх експлуатації.
Опис
Ключові слова
кафедра вищої математики, кафедра інженерної геодезії, магістральний газопровід (МГ), напружено-деформований стан (НДС), прогин газопроводу
Бібліографічний опис
Чибіряков В. К. Дослідження точності геодезичних спостережень стану магістрального газопроводу на основі визначення напружено-деформованого стану при спільних деформаціях розтягу – стиснення та прогину його осі / В. К. Чибіряков, В. С. Старовєров, К. О. Нікітенко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 51. - С. 668 - 698. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання