Дослідження впливу модифікування деревини на процес біологічного руйнування

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
На основі аналізу узагальненої інформації про біологічне руйнування деревини сформульовані вихідні вимоги до модифікаторів, що забезпечують необхідні параметри біологічного захисту та функціональності, встановлено ефективність біологічного захисту деревини азотно-фосфорними сполуками та покриттями.
Опис
Ключові слова
деревина, біологічне руйнування, модифікатори, взаємозв’язки, древесина, биологическое разрушение, модификаторы, взаимосвязь, wood, biological degradation, modifi ers, the relationship
Бібліографічний опис
Цапко Ю. В. Дослідження впливу модифікування деревини на процес біологічного руйнування / Ю. В. Цапко, С. Г. Гузій // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. С. Д. Лаповська. – Київ : Знання, 2013. – Вип. 50. – С. 48 – 54. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання