Дослідження впливу модифікування деревини на процес біологічного руйнування

Ескіз

Дата

2013

Автори

Цапко, Ю. В.
Гузій, С. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Знання

Анотація

На основі аналізу узагальненої інформації про біологічне руйнування деревини сформульовані вихідні вимоги до модифікаторів, що забезпечують необхідні параметри біологічного захисту та функціональності, встановлено ефективність біологічного захисту деревини азотно-фосфорними сполуками та покриттями.

Опис

Ключові слова

деревина, біологічне руйнування, модифікатори, взаємозв’язки, древесина, биологическое разрушение, модификаторы, взаимосвязь, wood, biological degradation, modifi ers, the relationship

Бібліографічний опис

Цапко Ю. В. Дослідження впливу модифікування деревини на процес біологічного руйнування / Ю. В. Цапко, С. Г. Гузій // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. С. Д. Лаповська. – Київ : Знання, 2013. – Вип. 50. – С. 48 – 54. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset