Результати роботи наукового напрямку "Динаміка і оптимізація режимів руху механізмів і машин"

Анотація
Наведено результати наукових досліджень динаміки і оптимізації режимів руху будівельних та вантажопідйомних механізмів і машин за 10 років існування кафедри основ професійного навчання КНУБА.
Опис
Ключові слова
кафедра експлуатації і ремонту будівельних машин, кафедра основ професійного навчання, кафедка теоретичної механіки, кафедра будівельних машин, динаміка, оптимізація, режими руху, механізм, машина, динамика, оптимизация, режимы движения, механизм, машина, dynamics, optimization, mode of motion, mechanism, machine., mode of motion, mechanism, machine
Бібліографічний опис
Результати роботи наукового напрямку «Динаміка і оптимізація режимів руху механізмів і машин» / В. С. Ловейкін, К. І. Почка, В. Т. Бажан [ та ін. ] // Техніка будівництва : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 29. – С. 4 - 10. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання