Визначення транспортної доступності при формуванні туристичних маршрутів з допомогою QGIS та GRASS GIS

Ескіз

Дата

2021

Автори

Третяк, В. М.
Лепетюк, В. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Створення сучасних туристичних продуктів сприяє привабливості нашої держави на ринку туристичних послуг. Транспортна доступність – важливий аспект при створенні туристичних продуктів. В даному дослідженні розглянуто алгоритм визначення транспортної доступності для проєкціювання маршрутів туристичних подорожей, що базується на застосуванні геоінформаційних технологій. Транспортна доступність визначається шляхом збору і фільтрації даних та подальшого створення карт ізохрон, які показують часову віддаленість при пересуванні певним видом транспорту вздовж ліній дорожньої мережі від точок інтересу. Такими точками інтересу було обрано цікаві для туристів атракції Тернопільщини. В роботі використано відкриті дані OSM про туристичні об’єкти та дорожню мережу. Підготовка даних була виконана за допомогою програмного забезпечення PostgreSQL. При виконанні дослідження застосовано програму QGIS, в якій проведено обробку даних. Просторовий аналіз здійснюється в середовищі обробки просторової інформації GRASS GIS; використовуються модулі обробки даних або плагіни GRASS GIS. Запропонований алгоритм дозволяє формувати базу даних про туристичні об’єкти, транспортні шляхи, уточнювати вже існуючі туристичні маршрути, створювати нові. В якості апробації в ході проведеного дослідження спроєкційовано маршрут екскурсії Тернополем, при побудові якого використовувалася карта ізохрон. Просторовий аналіз допомагає оптимальніше визначити шлях туристичної екскурсії та її тривалість.

Опис

Ключові слова

кафедра геоінформатики і фотограмметрії, транспортна доступність, ГІС-технології, бази даних, QGIS, GRASS GIS, OSM, ізохрона, туризм, туристичний маршрут, транспортная доступность, ГИС-технологии, базы данных, QGIS, GRASS GIS, OSM, изохроны, transport accessibility, GIS technologies, databases, QGIS, GRASS GIS, OSM, isochron, tourism, tourist route, туризм, туристический маршрут

Бібліографічний опис

Третяк В. М. Визначення транспортної доступності при формуванні туристичних маршрутів з допомогою QGIS та GRASS GIS / В. М. Третяк, В. Б. Лепетюк // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 297 - 307. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced