Теплоперенос в сухом, влажном и мерзлом грунте в области размещения геотермальных регазификаторов суг (внешняя задача)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Автори
Енин, П. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто механізм теплоперсносу в сухому, вологому (талому) і мерзлому грунті, що є багатофазною гіолідисперсною системою зі складною капілярно-пористою структурою.
Опис
Ключові слова
СУГ, светотехника, електрическое освещение, теплоперенос
Бібліографічний опис
Енин П. М. Теплоперенос в сухом, влажном и мерзлом грунте в области размещения геотермальных регазификаторов суг (внешняя задача) / П. М. Енин // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. А. Худенко. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 9. - С. 61 - 69. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання