Методика вибору основних параметрів системи керування розпушувального агрегату

Ескіз

Дата

2018

Автори

Пелевін, Л. Є.
Горбатюк, Є. В.
Терентьєв, О.
Волянюк, В. О.
Міщук, Д. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сучасне будівництво неможливо без сучасної землерийної техніки, здатної розробляти міцні та мерзлі грунти. Вважаючи на те, що міцні та мерзлі грунти мають підвищену міцність, їх розробка землерийними машинами неможлива без попередньої обробки спрямованої на зниження опору ґрунту для подальшої його розробки. Найбільш ефективним способом руйнування міцних та мерзлих грунтів з точки зору продуктивності машин і собівартості розробки грунту є горизонтальне пошарове розпушування навісними розпушувачами на базі потужних тракторів. Одним із шляхів підвищення ефективності розпушувального агрегату є удосконалення його системи керування, що частково або повністю виключає людину-оператора з контурів управління двигунами внутрішнього згоряння і положенням робочого органу. Характеристики гідроприводу є визначальними при виборі параметрів системи керування розпушувального агрегату. Основним визначальним параметром є час запізнювання гідро приводу, оскільки цей параметр впливає на ха¬рактер залежностей показника ефективності як від швидкості руху штока гідроприводу, так і від параметрів системи керування. Основним завданням роботи є аналіз впливу параметрів гідроприводу та систем керування на ефективність роботи розпушувального агрегату та складання методики вибору основних параметрів системи керування розпушувальним агрегатом. Метою роботи є підвищення ефективності розпушувального агрегату шляхом удосконалення його системи керування. Застосування вдосконаленої системи керування розпушувального агрегату дозволяє підвищити його ефективність на 17...20%.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, розпушувальний агрегат, система керування, раціональний параметр, блок-схема, soil-ripping aggregate, control system, rational parameter, flow-chart

Бібліографічний опис

Методика вибору основних параметрів системи керування розпушувального агрегату / Л. Є. Пелевін, Є. В. Горбатюк, О. Терентьєв [та ін.] // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 91. – С. 66-72. – Бібліогр.: 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced