Сучасні методологічні напрямки формування ефективної стратегії розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Бондар О. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Обґрунтовується необхідність методологічної доцільності аналізу для визначення стратегії розвитку підприємства, як елементу макроекономічної моделі розвитку держави, в контексті формування алгоритму конкретних процедур та етапів, що визначається алгоритмом та залежить від економічної бази та ресурсного потенціалу підприємства.
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, макроекономічна модель розвитку, потенціал, стратегія, кваліметричні процедури, прикладна геометрія, економічні методи, macroeconomic model of development potential, strategy, qualimetric procedures, applied geometry, economic methods
Бібліографічний опис
Бондар О. А. Сучасні методологічні напрямки формування ефективної стратегії розвитку підприємства / О. А. Бондар // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 57. - С. 68-72. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання