До питання архітектурно-просторових змін закладів вищої освіти

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
розглядаються питання сучасних функціональних процесів, що протікають в середовищі закладів вищої архітектурної освіти, та їх вплив на формування архітектурно-просторової структури на її різних ієрархічних рівнях (робоче місце студента, аудиторія, будівля).
Опис
Ключові слова
модернізація, болонський процес, технологічний потенціал, класи комп’ютерні, системи аудіовізуальні, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Король Ю. В. До питання архітектурно-просторових змін закладів вищої освіти / Ю. В. Король // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 340-344. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання