Вплив початкових погинів на стійкість сталевих колон за аналізом експериментальних даних

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Білик, С. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено узагальнений підхід для оцінки критичної сили сталевих центрально-стиснутих стрижнів з урахуванням початкових геометричних недосконалостей та на підставі експериментальних даних. Надано теоретичне обґрунтування підходу. Наведено рішення кількох задач. Показана можливість визначати на підставі експериментальних даних початкові геометричні недосконалості. Результати роботи можуть бути використані і під час перевірки технічного стану центрально-стиснутих стрижнів при обстеженні металевих конструкцій ферм, колон, структурних конструкцій.
Опис
Ключові слова
кафедра металевих і дерев'яних конструкцій, сталеві конструкції, стійкість, початкові недосконалості, критична сила, метод Тимошенко-Саусвелла, початковий вигин, початкові залишкові деформації, пластична деформація, приведений модуль, дотичний модуль, формула Ейлера, steel structures, stability, buckling, steel elements, slenderness, reduction factor for buckling, initial deflection, residual stresses initial imperfections, the critical force, method Tymoshenko-Southwell
Бібліографічний опис
Білик С. І. Вплив початкових погинів на стійкість сталевих колон за аналізом експериментальних даних / С. І. Білик // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 61 (спеціальний). - С. 136-146. - Бібліогр. : 29 назв.
Зібрання