Особливості формування моделі перспективного розвитку регіону на прикладі Полтавської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Айлікова, Г. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються особливості формування моделі перспективного розвитку регіону на основі використання його ресурсного потенціалу та прогнозування можливого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів в контексті врахування загальнодержавних та регіональних інтересів. В якості модельного регіону представлена Полтавська область.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, регіон, схема планування території, модель розвитку
Бібліографічний опис
Айлікова Г. В. Особливості формування моделі перспективного розвитку регіону на прикладі Полтавської області / Г. В. Айлікова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 44. - С. 118 - 124. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання