Особливості формування моделі перспективного розвитку регіону на прикладі Полтавської області

Ескіз

Дата

2016

Автори

Айлікова, Г. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються особливості формування моделі перспективного розвитку регіону на основі використання його ресурсного потенціалу та прогнозування можливого впливу зовнішніх та внутрішніх факторів в контексті врахування загальнодержавних та регіональних інтересів. В якості модельного регіону представлена Полтавська область.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, регіон, схема планування території, модель розвитку

Бібліографічний опис

Айлікова Г. В. Особливості формування моделі перспективного розвитку регіону на прикладі Полтавської області / Г. В. Айлікова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 44. - С. 118 - 124. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced