Розрахункові співвідношення універсального скінченого елемента на основі моментної схеми скінчених елементів

Ескіз

Дата

2015

Автори

Максим’юк, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Отримані розрахункові співвідношення моментної схеми скінчених елементів (МССЕ) універсального скінченого елемента (СЕ), які дозволяють визначати напружено-деформований стан (НДС) не тільки масивних і тонкостінних тіл, але й вісесиметричних об’єктів складної структури, що поєднують масивні і тонкостінні елементи, з єдиних позицій просторової задачі теорії пружності. На основі розв’язання контрольних прикладів доведена достовірність результатів, отриманих на основі універсального СЕ і показана його ефективність при розрахунку тіл складної структури.

Опис

Ключові слова

моментна схема скінчених елементів, універсальний скінчений елемент, масивні і тонкостінні тіла, вісесиметричні об’єкти складної структури, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Максим’юк Ю. В. Розрахункові співвідношення універсального скінченого елемента на основі моментної схеми скінчених елементів / Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2015. – Вип. 94. – С. 244-251. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced