Методи прогнозування розвитку системи обслуговування в сільській місцевості

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснено комплексний підхід до вирішення питання прогнозу кількості об’єктів обслуговування та їх розміщення в системі сільського розселення. Запропонована методика включає визначення потреби в місцях обслуговування в районі (області) та по окремих населених пунктах з розподіленням та видами обслуговування на перспективу на основі врахування рухомості населення та особливостей функціонування об’єктів.
Опис
Ключові слова
методи прогнозування, функціонування об’єктів
Бібліографічний опис
Огоньок В. О. Методи прогнозування розвитку системи обслуговування в сільській місцевості / В. О. Огоньок // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 23. - С. 267-277. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання