Розрахункові співвідношення НМСЕ просторової задачі динаміки для неоднорідних тіл обертання з довільними граничними умовами

Ескіз

Дата

2005

Автори

Баженов, В. А.
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Солодей, І. І.
Шевченко, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Отримані розрахункові співвідношення НМСЕ для розв’язання просторових задач динаміки неоднорідних незамкнутих тіл обертання з довільними граничними умовами, які забезпечують високу ефективність підходу при використанні косокутних скінченних елементів для побудови дискретних моделей об’єктів складної конфігурації меридіального перетину

Опис

Ключові слова

кафедра будівельної механіки, напіваналітичний метод скінченних елементів ( НМСЕ )

Бібліографічний опис

Розрахункові співвідношення НМСЕ просторової задачі динаміки для неоднорідних тіл обертання з довільними граничними умовами / В.А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов [ та ін. ] // Опір матеріалів і теорія споруд: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2005. - Вип. 77. - С. 3 - 29. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset