Моделювання НДС основи буроін'єкційної палі, нез’єднаної з ростверком, при повторних статичних навантаженнях

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДП НДІБК
Анотація
У статті наведено результати натурних випробувань буроін'єкційної палі в умовах зростаючої поверховості будівлі та порівняння з ними результатів числового моделювання напружено-деформованого стану багатошарової ґрунтової основи при повторному статичному навантаженні у ПК Plaxis 3D. The results of field tests of CFA piles in conditions of increasing number of storeys of the building have been introduced and have been compared with the results of numerical modeling of stress-strain state of multilayered soils at repeated static loading in computer program Plaxis 3D.
Опис
Ключові слова
буроін'єкційна паля, натурні випробування палі, повторні статичні навантаження палі, числове моделювання
Бібліографічний опис
Моделювання НДС основи буроін'єкційної палі, нез’єднаної з ростверком, при повторних статичних навантаженнях / В. Л. Сєдін, К. М. Бікус, В. В. Ковба, Ю. Ю. Волнянський // Будівельні конструкції : міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць : в 2 кн. / ДП НДІБК Мін-ва регіонального розвитку, буд-ва та житлово-комунального господарства України ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : ДП НДІБК, 2016. - Вип. 83, кн. 2 : Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування. - С. 236 - 243. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання