Посилення інтеграції елементів у сучасній архітектурній композиції

Ескіз

Дата

2008

Автори

Ушаков, Г. Н.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ця стаття спрямована на виявлення особливостей сучасної архітектурної композиції на основі досягнень світової архітектурної практики . Безпосередня увага приділяється новому підходу до поєднання елементів, що забезпечує особливу естетику цілісності об’єкта . Максимально інтегроване поєднання елементів композиції відрізняється від традиційного поєднання у вигляді накладання або врізання тим , що елементи “реагують” один на одного зміною своєї форми . Ця реакція виражається у зміні конфігурації поверхні в місці з’єднання таким чином , що форми елементів будуть плавно чи з незначними перепадами або зі зміною кута поверхні переходити одна в одну Посилення інтеграції елементів композиції є однією з суттєвих особливостей сучасної композиції в архітектурі та дизайні. Ця інтеграція дозволяє реалізувати тектоніку новітніх пластичних матеріалів і конструкцій . Виявлені у статті особливості нової інтеграції елементів стануть у нагоді при аналізі сучасної архітектури і дизайну, а також у навчальному процесі в межах курсу архітектурної композиції

Опис

Ключові слова

композиція архітектурна, інтеграція елементів

Бібліографічний опис

Ушаков Г. Н. Посилення інтеграції елементів у сучасній архітектурній композиції / Г. Н. Ушаков // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 20. - С. 86-92. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced