Вибір вихідних гідрогеологічних параметрів при розрахунках трубчастих колодязів

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Приведені методи і залежності по визначенню коефіцієнтів фільтрації водоносних ґрунтів k, гравітаційної ємності на вільній поверхні потоку р, рівнопроводності а і п’єзопроводності ау та величини інтенсивності інфільтрації є.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, водозабірні свердловини, коефіцієнт фільтрації, коефіцієнт водовіддачі, коефіцієнт рівнопроводності, коефіцієнт п’зопроводності, інтенсивність інфільтрації, водозаборные скважины, коэффициент фильтрации, коэффициент водоотдачи, коэффициент равнопроводности, water well, filtration coefficient, wateryield coefficient, equiconduction coefficient, piezoconduction coefficient, infiltration intensity coefficient
Бібліографічний опис
Тугай А. М. Вибір вихідних гідрогеологічних параметрів при розрахунках трубчастих колодязів / А. М. Тугай // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 20. – С. 7 – 14. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання