Обчислення КІН в просторових тілах обертання при температурному навантаженні

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено поширення методики обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень прямим методом на основі напіваналітичного методу скінченних елементів на випадок температурного навантаження просторових тіл обертання.
Опис
Ключові слова
КІН, НМСЕ, температурні навантаження, прямий метод, температурні деформації, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Гречух Н. А. Обчислення КІН в просторових тілах обертання при температурному навантаженні / Н. А. Гречух, С. О. Пискунов, Р. М. Остапенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 38 – 53. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання