Обчислення КІН в просторових тілах обертання при температурному навантаженні

Ескіз

Дата

2006

Автори

Гречух, Н. А.
Пискунов, С. О.
Остапенко, Р. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено поширення методики обчислення коефіцієнта інтенсивності напружень прямим методом на основі напіваналітичного методу скінченних елементів на випадок температурного навантаження просторових тіл обертання.

Опис

Ключові слова

КІН, НМСЕ, температурні навантаження, прямий метод, температурні деформації, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Гречух Н. А. Обчислення КІН в просторових тілах обертання при температурному навантаженні / Н. А. Гречух, С. О. Пискунов, Р. М. Остапенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2006. – Вип. 80. – С. 38 – 53. – Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset