Система прийняття рішень при проектуванні об’єктів еко-архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Данієлян, А. Є.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Докладно розглянуто процес проектування об’єктів екоархітектури. Розроблено та запропоновано алгоритм прийняття рішень в процесі проектування для комплексного вирішення задач на кожному із етапів життєвого циклу еко-об’єкту.
Опис
Ключові слова
еко-архітектура, еко-об’єкт, життєвий цикл об’єкта, екологічність функціонування, принцип функціонування об’єкту
Бібліографічний опис
Данієлян А. Є. Система прийняття рішень при проектуванні об’єктів еко-архітектури / А. Є. Данієлян // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 45. - С. 36 - 44. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання