Визначення характеру впливу привантажувача на динаміку системи

Ескіз

Дата

2012

Автори

Косминський, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто характер впливу привантажувача на динаміку системи «робочий орган – середовище – привантажувач». Наведено та проаналізовано результати досліджень, які проілюстровано осцилограмами та графіками залежностей амплітуд коливань віброплощадки та привантажувачаза відсутності та наявностіпривантажувача та зміні частоти, амплітуди коливань віброплощадки від тиску привантажувача, амплітуди коливань гравітаційного привантажувача від величини його тиску, амплітуди коливань віброплощадки від висоти суміші та інш. Зроблено висновки та окреслено напрямки для подальших досліджень.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і обладнання технологічних процесів, динаміка, бетонна суміш, привантажувач

Бібліографічний опис

Косминський І. В. Визначення характеру впливу привантажувача на динаміку системи / І. В. Косминський // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : 2012. - № 29. - С. 18 - 21. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced