Методичні засади навчання студентів основам електромагнітної безпеки

Ескіз

Дата

2014

Автори

Панова, О. В.
Глива, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається необхідність екранування електромагнітних полів, як основний захід електромагнітної безпеки при вивченні загальної фізики, безпеки життєдіяльності та охорони праці у технічних вищих навчальних закладах.

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, екранування, електромагнітна безпека, електромагнітні поля, фізика, экранирование, электромагнитная безопасность, электромагнитные поля, физика, охрана труда, shielding, electromagnetic safety, electromagnetic fields, physics, occupational safety and health

Бібліографічний опис

Панова О. В. Методичні засади навчання студентів основам електромагнітної безпеки / О. В. Панова, В. А. Глива // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 300 - 304. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset