Методичні засади навчання студентів основам електромагнітної безпеки

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається необхідність екранування електромагнітних полів, як основний захід електромагнітної безпеки при вивченні загальної фізики, безпеки життєдіяльності та охорони праці у технічних вищих навчальних закладах.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, екранування, електромагнітна безпека, електромагнітні поля, фізика, экранирование, электромагнитная безопасность, электромагнитные поля, физика, охрана труда, shielding, electromagnetic safety, electromagnetic fields, physics, occupational safety and health
Бібліографічний опис
Панова О. В. Методичні засади навчання студентів основам електромагнітної безпеки / О. В. Панова, В. А. Глива // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 52. – С. 300 - 304. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання