Аналіз конструкцій та концепції розвитку компактного екскаваційного обладнання

Ескіз

Дата

2018

Автори

Тетерятник, О. А.
Костенюк, О. О.
Фомін, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Збільшення земляних робіт незначних об’ємів, особливо в межах великих міст та передмістях, обумовлює зростання кількості фірм, які мають у своєму модельному ряду такий клас техніки як мініекскаватори. Цю компактну та маневрену техніку вже достатньо широко використовують різноманітні структури та служби для виконання допоміжних робіт з екскавації невеликих об'ємів ґрунту. Часто такі роботи виконуються причіпним (навісним) екскаваційним обладнанням, яке агрегатується з тракторами загального призна¬чення. Для виконання таких робіт необхідну техніку можна придбати або взяти в оренду. Ос¬новними недоліками такого шляху є достатньо велика вартість нової техніки та вартість її оренди. Якщо частина землерийних робіт по відношенню до загальних робіт є незначна, то такий напрямок вирішення ситуації буде еко¬номічно недоцільним. У випадку використання навісного облад¬нання існує необхідність в переобладнанні базового трактора, що зумовлює втрату функціо¬нальних можливостей машини саме як трактора або необхідність періодичного проведення демонтажу и монтажу цього обладнання. При використанні причіпного обладнання базова машина не втрачає своєї функціональності і може у будь-який момент бути використана за своїм основним призначенням. При цьому для зменшення маси та підвищення ма¬невреності причіпного обладнання його живлення здійснюється від базової машини через вал відбору потужності. Провівши аналіз представлених на ринку тракторів загального призначення, можна прорахувати робочі зусилля екскаваційного обладнання та визначити об'єм ковша, який найбільш оптимально відповідатиме застосовуванню його як універсального причіпного обладнання з можливістю агрегатування на більшу частину сучасних тракторів загального призначення.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних машин, екскаваційне обладнання, вал відбору потужності, мініекскаватор, причіпне обладнання, трактор загального призначення, excavation equipment, power takeoff shaft, mini excavator, trailer equipment, general purpose tractor

Бібліографічний опис

Тетерятник О. А. Аналіз конструкцій та концепції розвитку компактного екскаваційного обладнання / О. А. Тетерятник, О. О. Костенюк, А.В. Фомін // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 92. – С. 56-62. – Бібліогр.: 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset