Методи визначення об’єму та структури побутових відходів для житлових територій

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті представлено результати аналізу існуючого стану житлової території, об’єктів, що можуть розташовуватись на житлових територіях, а також структура та концентрації ТПВ (твердих побутових відходів) за фракціями на прикладі м. Києва. Представлено тенденції зміни питомих показників формування ТПВ та існуючі способи розрахунку об’єму відходів, що видаляються з території. Запропоновано один з методів визначення об’єму та структури побутових відходів (ТПВ) для території.
Опис
Ключові слова
кафедра міського будівництва, тверді побутові відходи, способи розрахунку об’єму відходів, структура та концентрації ТПВ
Бібліографічний опис
Золотар Л. В. Методи визначення об’єму та структури побутових відходів для житлових територій / Л. В. Золотар // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 45, ч. 1. - С. 283 - 295. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання