Методологія визначення електромагнітного техногенного навантаження та шляхи їх удосконалення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Панова, Олена Василівна
Бірук, Яна Ігорівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Предметом дослідження є процеси формування техногенного електромагнітного навантаження на підприємстві в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх полів. Мета роботи – розроблення сучасного алгоритму оцінювання електромагнітного навантаження на підприємстві та надання рекомендації по впровадженню засобів захисту працюючих без великих економічних втрат. Для вирішення поставленої мети були використані підходи і методи теоретичних досліджень, які засновані на фундаментальних положеннях класичної фізики та системного аналізу. У роботі показано, що розроблення алгоритму оцінювання техногенного електромагнітного навантаження на підприємстві залежить від ідентифікації техногенних полів та визначення їх просторових поширень (з урахуванням прогнозування впливу крайових ефектів) є необхідним загальним комплексом для подальшого професійного екранування на підприємстві. Зроблено висновок, що представлений алгоритм оцінювання техногенного електромагнітного навантаження на підприємстві та описані рекомендації по впровадженню вирішують головне питання – прогнозування захисних властивостей, що спрощує у подальшому підбір технічних методів захисту працюючих, окремого робочого місця або чутливого електронного приладу чи підприємства в цілому
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, прогнозування, електромагнітне поле, електромагнітне техногенне навантаження, кранування, захисні властивості, прогнозирование, электромагнитное поле, электромагнитная техногенная нагрузка, экранирование, защитные свойства, forecasting, electromagnetic field, electromagnetic man-caused load, shielding, protective properties
Бібліографічний опис
Панова О. В. Методологія визначення електромагнітного техногенного навантаження та шляхи їх удосконалення / О. В. Панова, Я. І. Бірук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 205 - 217. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання