Методологія визначення електромагнітного техногенного навантаження та шляхи їх удосконалення

Ескіз

Дата

2021

Автори

Панова, Олена Василівна
Бірук, Яна Ігорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Предметом дослідження є процеси формування техногенного електромагнітного навантаження на підприємстві в умовах впливу зовнішніх та внутрішніх полів. Мета роботи – розроблення сучасного алгоритму оцінювання електромагнітного навантаження на підприємстві та надання рекомендації по впровадженню засобів захисту працюючих без великих економічних втрат. Для вирішення поставленої мети були використані підходи і методи теоретичних досліджень, які засновані на фундаментальних положеннях класичної фізики та системного аналізу. У роботі показано, що розроблення алгоритму оцінювання техногенного електромагнітного навантаження на підприємстві залежить від ідентифікації техногенних полів та визначення їх просторових поширень (з урахуванням прогнозування впливу крайових ефектів) є необхідним загальним комплексом для подальшого професійного екранування на підприємстві. Зроблено висновок, що представлений алгоритм оцінювання техногенного електромагнітного навантаження на підприємстві та описані рекомендації по впровадженню вирішують головне питання – прогнозування захисних властивостей, що спрощує у подальшому підбір технічних методів захисту працюючих, окремого робочого місця або чутливого електронного приладу чи підприємства в цілому

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, прогнозування, електромагнітне поле, електромагнітне техногенне навантаження, кранування, захисні властивості, прогнозирование, электромагнитное поле, электромагнитная техногенная нагрузка, экранирование, защитные свойства, forecasting, electromagnetic field, electromagnetic man-caused load, shielding, protective properties

Бібліографічний опис

Панова О. В. Методологія визначення електромагнітного техногенного навантаження та шляхи їх удосконалення / О. В. Панова, Я. І. Бірук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2021. - Вип. 76. - С. 205 - 217. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced