Зонінговий та світлоколірний об'єктно-просторово-середовищний аналіз зупинок і зупиночних територій Дніпра

Ескіз

Дата

2020

Автори

Товбич, В. В.
Куліченко, Н. В.
Кондрацька, О. І.
Сисойлов, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наводиться наскрізний зонінговий та світлоколірний об’єктно-просторово-середовищний аналіз (т.зв. «СКОПС-аналіз») просторів зупинок і відповідних просторів прилеглих зупиночних територій, що у своїй сукупності визначають наскрізну зупиночно-територіальну структуру міста Дніпра.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, зонінговий аналіз, об’єктно-просторово-середовищний аналіз, зупиночно-територіальна структура, система, світло-колірна система, світло-колірне середовище, зупинка, зупинковий простір, зупиночно-територіальній простір, демоекосистема, СКОПС-система, СКОПС-простір, СКОПС-система зупинки, СКОПС-система зупинкового простору, СКОПС-система зупиночно-територіальних просторів, zoning analysis, light-color object-proto-environment analysis, stop-territorial structure, system, light-color system, light-color environment, stop, stop space, stop-territorial space, demo-ecosystem, LCOSE-space, LCOSE-stop system, LCOSE-stop space system, LCOSE-stop-territorial spaces, зонинговый анализ, свето-цветовая система;, остановка, демоекосистема, СЦОПС-система, СЦОПС-система остановочного пространства, СЦОПС-пространство, СЦОПС-система остановки

Бібліографічний опис

Зонінговий та світлоколірний об'єктно-просторово-середовищний аналіз зупинок і зупиночних територій Дніпра / В. В. Товбич, Н. В. Куліченко, О. І. Кондрацька, М. В. Сисойлов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 74. - С. 308-330. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset