Зонінговий та світлоколірний об'єктно-просторово-середовищний аналіз зупинок і зупиночних територій Дніпра

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наводиться наскрізний зонінговий та світлоколірний об’єктно-просторово-середовищний аналіз (т.зв. «СКОПС-аналіз») просторів зупинок і відповідних просторів прилеглих зупиночних територій, що у своїй сукупності визначають наскрізну зупиночно-територіальну структуру міста Дніпра.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, зонінговий аналіз, об’єктно-просторово-середовищний аналіз, зупиночно-територіальна структура, система, світло-колірна система, світло-колірне середовище, зупинка, зупинковий простір, зупиночно-територіальній простір, демоекосистема, СКОПС-система, СКОПС-простір, СКОПС-система зупинки, СКОПС-система зупинкового простору, СКОПС-система зупиночно-територіальних просторів, zoning analysis, light-color object-proto-environment analysis, stop-territorial structure, system, light-color system, light-color environment, stop, stop space, stop-territorial space, demo-ecosystem, LCOSE-space, LCOSE-stop system, LCOSE-stop space system, LCOSE-stop-territorial spaces, зонинговый анализ, свето-цветовая система;, остановка, демоекосистема, СЦОПС-система, СЦОПС-система остановочного пространства, СЦОПС-пространство, СЦОПС-система остановки
Бібліографічний опис
Зонінговий та світлоколірний об'єктно-просторово-середовищний аналіз зупинок і зупиночних територій Дніпра / В. В. Товбич, Н. В. Куліченко, О. І. Кондрацька, М. В. Сисойлов // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 74. - С. 308-330. - Бібліогр. : 19 назв.
Зібрання