Історичний зріз геологічного вивчення Азово-Чорноморського регіону дослідниками України

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті висвітлено тенденції розвитку морських геологічних досліджень в Україні. Розглянуто становлення наукових напрямів і шкіл у галузі геології океанів і морів. Приділено значну увагу науковим напрацюванням українських дослідників акваторії Світового океану як прикладного, так і теоретичного ґатунку.
Опис
Ключові слова
історія морської геології,, геологія океанів і морів,, Україна,, Азово-Чорноморський регіон.
Бібліографічний опис
Половка С. Історичний зріз геологічного Азово-Чорноморського регіону дослідниками України / С. Половка // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія : міжнар. наук.-виробн. журнал / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Михайло Сукач. – Київ : Ліра-К, - 2015. - №2. - С. 11-23.- Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання