Експериментальні дослідження теплообміну горизонтального циліндричного нагрівача в опалювальному конвекторі з термогравітаційною конвекцією

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено тепловіддачу горизонтального циліндра в умовах гравітаційної конвекції у вертикальному каналі у широкому діапазоні перепадів температур поверхні циліндру і набігаю чого потоку. Отримано критеріальні рівняння типу n Nu = aRe , в яких показник n співпадає з показником n для вимушеного руху.
Опис
Ключові слова
теплообмін, опалювальний конвектор, термогравітація
Бібліографічний опис
Експериментальні дослідження теплообміну горизонтального циліндричного нагрівача в опалювальному конвекторі з термогравітаційною конвекцією / Е. С. Малкін, О. О. Вишегородська, О. М. Скляренко, Я. В. Вишегородська // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 12. - С. 47-53. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання