Експериментальні дослідження теплообміну горизонтального циліндричного нагрівача в опалювальному конвекторі з термогравітаційною конвекцією

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Автори
Малкін, Е. С.
Вишегородська, О. О.
Скляренко, О. М.
Вишегородська, Я. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено тепловіддачу горизонтального циліндра в умовах гравітаційної конвекції у вертикальному каналі у широкому діапазоні перепадів температур поверхні циліндру і набігаю чого потоку. Отримано критеріальні рівняння типу n Nu = aRe , в яких показник n співпадає з показником n для вимушеного руху.
Опис
Ключові слова
теплообмін, опалювальний конвектор, термогравітація
Бібліографічний опис
Експериментальні дослідження теплообміну горизонтального циліндричного нагрівача в опалювальному конвекторі з термогравітаційною конвекцією / Е. С. Малкін, О. О. Вишегородська, О. М. Скляренко, Я. В. Вишегородська // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 12. - С. 47-53. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання