Функції зелених насаджень міста

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначена роль зелених насаджень як індикатора відповідності міста принципам сталого розвитку. Охарактеризовані їх основні функції як невід’ємної складової міського середовища.
Опис
Ключові слова
кафедра міського господарства, зелені насадження, сталий розвиток, екологічні функції, соціальні функції, історико-культурні функції, містобудівні функції, санітарно-захисні зони
Бібліографічний опис
Коваленко А. А. Функції зелених насаджень міста / А. А. Коваленко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 53. - С. 205 - 208. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання