Особливості використання динамічного демоекологічного підходу в умовах екстремальних показників Китаю

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена обгрунтуванню теоретичних основ щодо особливостей використання динамічно-демоекологічного підходу в умовах екстремальних (максимальних) показників Китаю.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій в архітектурі, демоекологія, динамічне проектування, розселення
Бібліографічний опис
Товбич В. В. Особливості використання динамічного демоекологічного підходу в умовах екстремальних показників Китаю / В. В. Товбич, Синь Му Чжан // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 44. - С. 230 - 236. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання