Взаємозв’язок процесів структуроутворення і фізико-механічних властивостей штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Червенко, Є. М.
Гасан, Ю. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
В статті розглянуто питання про особливості впливу складу модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини на процеси структуроутворення та їх зв’язок з характеристиками штучного каменю. Висвітлено механізм утворення структури штучного каменю та позитивну роль поліфункціональної добавки в її формуванні.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних матеріалів, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, структуроутворення, фізико-механічні властивості штучного каменю, модифікована гіпсоцементнопуцоланова в’яжуча речовина, характеристики штучного каменю
Бібліографічний опис
Червенко Є. М. Взаємозв’язок процесів структуроутворення і фізико-механічних властивостей штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини / Є. М. Червенко, Ю. Г. Гасан // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін.-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. Ю. М. Червяков. – Київ : Знання, 2013. – Вип. 47. – С. 32 – 36. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання