Проблема стійкості короткобазових колісних навантажувачів при виконанні транспортних операцій та шляхи її вирішення

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На сьогодні короткобазові колісні навантажувачі є досить розповсюдженими, як на території України так і за кордоном. Вони використовуються у багатьох галузях будівництва та мають широкий спектр змінних робочих органів. Завдяки відмінно виваженій конструкції навантажувач здатний працювати в замкнених умовах, це робить його незамінним у подібних ситуаціях. У поданій роботі розгляда- ється стійкість короткобазових навантажувачів під час виконання ними транспортних операцій, а саме, під час подолання нерівностей на робочих ділянках. Пропонуємо методологічний підхід до вирішення означеної проблеми шляхом впровадження системи автоматизації. Експериментально доведено, що машина втрачає стійкість при транспортуванні матеріалу через свої конструктивні особливості, а саме, коротку базу та центр мас розміщений ближче до задньої осі машини. У зв’язку з цим виникає проблема підвищення стійкості короткобазових навантажувачів у транспортному режимі.
Опис
Ключові слова
стійкість, навантажувач, перешкода, опорна поверхня, деформація, критерій стійкості, переміщення, центр мас, stability, loader, obstacle, support surface, deformation, stability criterion, displacement, center of mass
Бібліографічний опис
Єфименко О. Проблема стійкості короткобазових колісних навантажувачів при виконанні транспортних операцій та шляхи її вирішення / О. Єфименко, З. Мусаєв // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. Сукач. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 95. – С. 54 – 59. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання