Визначення внутрішньоквартальних просторів та їх функцій у планувальній структурі історичних міст

Ескіз

Дата

2020

Автори

Ватаманюк, Наталія Юріївна
Vatamaniuk Nataliia

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті дається визначення внутрішньоквартальних просторів на прикладі історичного міста Чернівці. Аналізуються особливості архітектурно- планувальної організації середовища та можливість активного використання дворів, як об’єктів художньої і матеріальної культури. Окреслюються головні функції житлових дворів, як елементів міської планувальної структури. The article gives the definition of intra quarter spaces using the example of the historical city of Chernivtsi. The main functions of residential courtyards as elements of the urban planning structure are determined. To define the concept of «intra quarter space», we can turn to several foreign and domestic researchers, architects, city planners. For example, the theorist and architect A. Gutnov characterized the yard as a clearly fixed, closed space. Courtyards were connected by arches or through passages, forming a complex system of intra quarter spaces, which in some cases penetrated large areas of the city

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, історичний квартал, двір, ЮНЕСКО, внутрішньоквартальний простір, Чернівці, historical quarter, intra quarter space, courtyard, Chernivtsi, UNESCO

Бібліографічний опис

Ватаманюк Н.Ю. Визначення внутрішньоквартальних просторів та їх функцій у планувальній структурі історичних міст / Н. Ю. Ватаманюк / Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. В. В. Товбич. - Київ : КНУБА, 2020. - Вип. 58. - С. 48 - 55. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset