Функциональные и композиционные особенности распределения зеленых насаждений в г. Тегеране

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі порівняльного аналізу генеральних планів Тегерану різних років, виявлено тенденції функціонального і композиційного розвитку зелених насаджень. Описано кількісні та якісні показники озеленення різних типів парків м. Тегерану.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, оточуюче середовище, природний ландшафт, антропогенний ландшафт, зелені насадження, парки
Бібліографічний опис
Ашари Мона Асна. Функциональные и композиционные особенности распределения зеленых насаждений в г. Тегеране / Ашари Мона Асна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 44. - С. 177 - 181. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання