Визначення функцій належності характеристик земельних ділянок при застосуванні теорії нечітких множин для пошуку аналогів

Ескіз недоступний
Дата
2009
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Визначено етапи вирішення задачі експертної грошової оцінки земельних ділянок порівняльним підходом на основі нечіткої логіки. Наведено основні ознаки земельних ділянок та типи шкал їх вимірювань. Рекомендовані методи побудови функцій належності та конкретизовано їх визначення на прикладі деяких характеристик.
Опис
Ключові слова
грошова оцінка, земельні ділянки, теорія нечітких множин
Бібліографічний опис
Кравченко Ю. Визначення функцій належності характеристик земельних ділянок при застосуванні теорії нечітких множин для пошуку аналогів / Ю. Кравченко // Містобудування та територіальне планування : наук. техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2009. - Вип. 34. - С. 241 - 249. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання