Радіаційно-хімічна модифікація поверхні бетону органоциклосилоксанами радіаційного твердення

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Знання
Анотація
Методом ІЧ спектроскопії вивчено процес твердіння органоциклоссилоксанами під дією прискорених електронів. Модифікація поверхні цементного каменю функціональними силіконами з наступним опроміненням підвищує комплекс фізико-механічних властивостей дослідних зразків
Опис
Ключові слова
кафедра технології виробництва бетонних та залізобетонних конструкцій, бетон, цементний камінь, органоціклосилоксани, прискорені електрони, міцність водопоглинання, бетон, цементный камень, органоциклосилоксаны, ускоренные электроны, прочность, водопоглощение, concrete, cement stone, organocyclosiloxanes, accelerated electrons, strength, water absorption
Бібліографічний опис
Колесник Д. Ю. Радіаційно-хімічна модифікація поверхні бетону органоциклосилоксанами радіаційного твердення / Д. Ю. Колесник, К. К. Пушкарьова, Л. О. Шейніч // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. Червяков Ю. М. – Київ : Знання, 2013. – Вип. 49. – С. 118 – 120. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання