Радіаційно-хімічна модифікація поверхні бетону органоциклосилоксанами радіаційного твердення

Ескіз

Дата

2013

Автори

Колесник, Д. Ю.
Пушкарьова, К. К.
Шейніч, Л. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Знання

Анотація

Методом ІЧ спектроскопії вивчено процес твердіння органоциклоссилоксанами під дією прискорених електронів. Модифікація поверхні цементного каменю функціональними силіконами з наступним опроміненням підвищує комплекс фізико-механічних властивостей дослідних зразків

Опис

Ключові слова

кафедра технології виробництва бетонних та залізобетонних конструкцій, бетон, цементний камінь, органоціклосилоксани, прискорені електрони, міцність водопоглинання, бетон, цементный камень, органоциклосилоксаны, ускоренные электроны, прочность, водопоглощение, concrete, cement stone, organocyclosiloxanes, accelerated electrons, strength, water absorption

Бібліографічний опис

Колесник Д. Ю. Радіаційно-хімічна модифікація поверхні бетону органоциклосилоксанами радіаційного твердення / Д. Ю. Колесник, К. К. Пушкарьова, Л. О. Шейніч // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка : наук.-техн. зб. / Держ. наук.-досл. ін-т санітарної техніки і обладнання будівель та споруд «ДНДІСТ» ; гол. ред. Червяков Ю. М. – Київ : Знання, 2013. – Вип. 49. – С. 118 – 120. – Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset